tisdag 30 augusti 2011

Detta händer med alkohol i kroppen

Alkoholen ska till hjärnan
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Det är hjärnan som reagerar på alkohol med berusning, det är hjärnan som blir tolerant för alkoholens ruseffekter om man dricker under en lång tid och det är hjärnan som blir beronde av alkohol - dvs det är hjärnan som till slut behöver alkohol för att "fungera" - om man dricker sprit, vin och öl under månader och år.
Hjärnskador
~*~*~*~*~*~*~
Att hjärnan skadas av alkohol är känt sen många år. Man vet ännu idag inte exakt biologin bakom rus, tolerans eller beronde. Man vet inte vart den nedre gränsen går för att få bestående skador på hjärnan. Slutar man dricka har hjärnan stor möjlighet att återhämta sig. Det trodde man inte tidigare. Idag vet man bättre. Vi har ett fantastiskt förråd av outnyttjad hjärnkapacitet, en reserv som kan läras upp när något går sönder.
Hjärnmyndig
~*~*~*~*~*~*~
Stor konsumtion av alkohol vid unga år, innan hjärnan har vuxit färdigt medför större risker för bestående skador. Hjärnan är "myndig" och vuxen först i 24-25 års åldern. Det är bra om man kan skjuta upp alkoholdebuten till hjärnans myndighetsålder.
Inte bara alkoholister
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Det är inte bara alkoholister som får skador av alkohol. Många människor får skador, där dom inte förstår att skadan har ett samband med alkohol. Alkohol är ofta en dold sjukdomsorsak. Två tredjedelar av dom som vårdas på en medicinsk intensivavdelning har misstänkta alkoholproblem. I den psykiatriska vårdenär ungefär hälften alla vårdfall orsakade av alkohol.
Alkoholförgiftning
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Akut alkoholförgiftning är dödsorsaken för ett par hundra människor varje år. Om man får för mycket alkohol i sig skyddas kroppen normalt genom kräkreflexen och att nedre magmunnen täpper till. Om det blir kramp i den nedre magmunnen så släpps alkoholen vidare till tarmarna. Där sugs den upp i blodet och kan efter någon halvtimme kväva personen genom att andningscentrum i hjärnan bedövas.
Farlig coctail
~*~*~*~*~*~*~*~
Särskilt farlig är alkoholförgiftning i kombination med mediciner, framförallt värktabletter, lugnande mediciner och sömntabletter. Verkan blir ofta helt oberäknelig. Denna typ av kombinationsförgiftning är en viktig orsak till plötsliga dödsfall. Orsaken avslöjas först vid obduktion.
Träsprit~*~*~*~*~
Metanol som finns i träsprit och teknisk sprit kan i små doser (6 cl) ge blindhet och leda till döden. Metanol är förrädiskt genom att det inte går att skilja smaken från rent brännvin. Flera människor dör varje år för att dom köpt träsprit i tron att det är hembränt.
Hjärtat~*~*~*~
Hög konsumtion av alkohol ökar risken för hjärtinfarkt och rytmrubbningar som kan leda till hjärtstillestånd.
Nervskador~*~*~*~*~*~
Nervskador är vanliga vid kraftigt alkoholmissbruk. Skadorna visar sig som fumlighet i händer och fötter, samt känselrubbningar och smärtor i armar och ben. Sjukdomen kallas alkoholpolyneurit. Med B-vitamin och avhållsamhet från alkohol kan skadorna gå tillbaka.
Magkatarr~*~*~*~*~*~
Magkatarr och magsår är vanliga hos storkonsumenter. Alkoholen påverkar magslemhinnan och symtomen försvinner om man slutar dricka. Däremot hjälper ingen behandling om man fortsätter.
Diarré dagen efter man har druckit alkohol beror på alkoholens retning av tarmen.

Inflammation i bukspottkörteln~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Detta är ytterst allvarligt och en alltmer vanlig sjukdom, där den dominerande orsaken är alkohol. Kronisk inflammation kan utvecklas, där symptomen är smärtor och avmagring till följd av svårigheter att suga upp näring från tarmen. Dom insulinproducerade cellerna kan även skadas med diabetes som följd.
Leverskador~*~*~*~*~*~*~
Skrumplever är den mest kända skadan på levern. I Sverige dör ca 700 människor varje år av skrumplever orsakad av alkohol. Det är dubbelt så många som på 60-talet. Två burkar starköl per dag är en klart riskabel konsumtion för att utveckla skrumplever. Det är dock bara 10% av alla alkholberoende som får skrumplever.
Testiklarna~*~*~*~*~*~
Alkoholen har en direkt giftverkan på testiklarna och mängden manligt könshormon minskar i blodet med sämre potens som följd.
Cancer~*~*~*~
Cancer i munhålan och matstrupe är många gånger vanligare hos storkonsumenter. Det finns ett samband mellan lungcancer och hög konsumtion. Detta beror säkert på att tre av fyra storkonsumenter är rökare.
Dille (Delirium tremens)~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Abstinens uppstår när alkohol går ur kroppen. Abstinensen varierar i svårighetsgrad, allt efter hur mycket som druckits och under hur lång tid. Delirium tremens kommer efter några dagars nykterhet. Den sjuka är ofta mycket orolig, vet inte vart han är och har synhallucinationer som upplevs som mycket verkliga. Delirium är påfrestande för hjärtat. Utan behandling på sjukhus är dödsrisken stor.
Sammanfattningsvis~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Bör betonas att det är mängden alkohol dvs den belastning man utsätter kroppen för som är avgörande för skadornas omfattning. Man kan mycket väl dricka mycket och utveckla svåra alkoholskador utan att dricka sig berusad. Att övergå från starksprit till vin eller öl skyddar inte på minsta sätt mot alkholskador. Vidare bör man påminnas om att skador som redan uppstårr ofta går tillbaka vid varaktig nykterhet.

Källa: Kriminalvården

Inga kommentarer: