torsdag 20 oktober 2011

Beroendepsykologi

Tidigare ansågs det att den akuta abstinensen var över när symtomen klingat av och när alkoholen eller drogerna gått ur blodet. Nu vet man att den postakuta abstinensen varar 3-6 månader. Det är en period när hjärnan återhämtar sig från långvarig påverkan av alkoholen. 

När hjärnans samordnande funktion är nedsatt pga postakut abstinens fungerar individen på ett begränsat sätt i många avseenden. Detta kan leda till dåligt sjävförtroende och missnöje med nykterheten. Symtomen omfattar framför allt: 

 • Oförmåga att tänka klart
  Svårigheter att koncentrera sig mer än i korta stunder. Vanligt är att man fastnar i upprepning av vissa tankar som mal i huvudet utan att lyckas samla tankarna på ett normalt sätt. Förmågan att tänka abstrakt kan vara nedsatt. 
 • Minnesstörningar
  Gäller främst korttidsminnet. I stressiga situationer kan det vara svårt att komma ihåg även viktiga saker som har hänt i livet. 
 • Känslomässiga över- eller underreaktioner
  Man kan bli arg för något som man senare tycker är en struntsak eller man kan bli oroligare och ängsligare än man tycker sig ha anledning till. En del beskriver en motsatt reaktion där de känner sig bedövade och inte känner något alls. 
 • Sömnrubbningar
  Yttrar sig främst i ovanliga och obehagliga drömmar, som stör sömnen. Man kan även ha förändringar i sömnmönstret tex ha svårare att somna in eller sover längre än tidigare. 
 • Stresskänslighet
  Man kan ha svårt att skilja mellan mycket stress och lite stress. Det kan innebära att man känner sig stressad i en situation som i vanliga fall inte skulle besvära en alls.
Info från beroendekliniken

Inga kommentarer: